Contact

Over ons

Met platform Open Onderzoek Groningen wil het Akkoord van Groningen data, inzichten en aanbevelingen uit scripties, publicaties en onderzoeken van stagiaires en trainees bewaard houden en hiermee integrale kennisdeling bevorderen. De onderzoeken beslaan een breed aantal thema’s en domeinen

Gepubliceerde onderzoeken worden opengesteld voor alle inwoners, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Het Akkoord van Groningen werkt samen met OIS Groningen en WIJS aan de ontwikkeling van Open Onderzoek Groningen.

Over het Akkoord van Groningen

Het Akkoord van Groningen is het strategische samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Hanzehogeschool Groningen (HG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Martini Ziekenhuis, provincie Groningen, Noorderpoort, Alfa-college en de gemeente Groningen.

Door samen op te trekken vanuit een eenduidige visie en een gemeenschappelijke strategische agenda vastgesteld eind 2018 – ontwikkelt het Akkoord van Groningen dé kennis- en innovatiestad en -regio van Nederland met internationale betekenis.

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn de dynamo’s van de Groningse kenniseconomie en dragen bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De interactie tussen onderzoekers, beleidsmakers, studenten, docenten en bestuurders heeft in Groningen een enorme vlucht genomen. Het benutten van kennis gaat echter niet altijd vanzelf. Strategische afstemming tussen de grote kennisinstellingen en het lokale bestuur is nodig om maximaal te profiteren van de in Groningen aanwezige kennis.

Over OIS Groningen

Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen (OIS Groningen) is de onderzoeksafdeling van de gemeente Groningen. De afdeling doet beleidsonderzoek, houdt gegevens bij over de gemeente Groningen en maakt analyses en advies op basis van deze gegevens. OIS doet niet alleen onderzoek, maar houdt ook statistieken bij over de gemeente en haar inwoners en bedrijven. De doelgroepen van de afdeling zijn de gemeentelijke organisatie, burgers, studenten, bedrijven en andere organisaties.

Het beheer van deze website ligt bij OIS Groningen. Als je contact wilt opnemen met OIS, kan dat via onderstaande gegevens:

Contact

Telefoon: (050) 367 56 30
E-mail: ois@groningen.nl

Bezoekadres:
Trompsingel 29, 9724 DA Groningen

Postadres:
Postbus 30026, 9700 RM Groningen

Bereikbaar maandag-vrijdag (9:00-17:00 uur)

Voor meer informatie over OIS kunt u een kijkje nemen op: oisgroningen.nl

Onze partners