Wijken voor wijkwebsites
Thema: Wijkzaken
Auteur: Anja Brunekreeft, Harry Kiezebrink, Monica Oosthof, Laurens-Jan Portegies, Bert Teeninga namens Hanzehogeschool Groningen
De gemeente Groningen wil de afstand met de inwoners van de stad verkleinen. Dit is een van de beleidspunten in het collegeprogramma 2006-2010. De gemeente is van mening dat betrokken inwoners het leven in een wijk verbeteren. In het collegeprogramma staat: “actieve mensen zoeken elkaar op, komen elkaar tegen, zorgen voor elkaar, redden zichzelf en zijn goed voorbereid op nieuwe situaties”. Dit rapport is geschreven naar aanleiding van eerder onderzoek, uitgevoerd door een Communicatiestudente van de Hanzehogeschool. Zij heeft in 2007 onderzoek gedaan naar het door ontwikkelen van digitale communicatie op wijkniveau. Een van de adviezen in dit onderzoek was om de websites van de wijkorganisaties te betrekken in de gemeentelijke communicatie naar de wijken en de inwoners toe. De gemeente heeft vervolgens de Hanzehogeschool benaderd om het onderwerp wijkwebsites nader te onderzoeken. Het doel van dit rapport is om de gemeente Groningen inzicht te geven in hoeverre de wijkbewoners interesse hebben in wijkgerichte communicatie en een wijkwebsite. Met dit onderzoek kan worden getoetst of de ambities van de gemeente overeenkomen met de interesses van de inwoners van Groningen. Kanalen als wijkwebsite, krant en tv worden minder gebruikt om informatie over een wijk te verkrijgen dan de wijkkrant en mond-tot-mond communicatie. Echter, bij 85% van de respondenten is er sprake van interesse in wat er in de wijk speelt. Ook vinden wijkbewoners een wijkwebsite een toevoeging op het gebied van gemeentelijke communicatie. De wijkwebsite wordt nu al als communicatiekanaal gebruikt, alleen wordt er weinig gebruik van gemaakt. De wijkbewoners die met de wijkwebsite in aanraking zijn gekomen maken daarentegen wel regelmatig gebruik van de wijkwebsite als communicatiemiddel. Hieruit kun je opmaken dat er wel behoefte is aan wijkgerichte communicatie via een wijkwebsite. Het probleem zit echter in dat het bestaan van de website onbekend is.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Diverse wijken
29 januari 2009

In samenwerking met

Gemeente Groningen, wijkcommunicatie

Volledig onderzoek

Delen