Wijkkranten
Thema: Communicatie
Auteur: Willeke Booij, Marjan Hamstra, Leoni Kolkena, Jerry Penninga, Deirdre Post, namens Hanzehogeschool Groningen
Adviesrapport
Bij de Gemeente Groningen is er momenteel geen compleet overzicht welke intermediaire organisaties (wijkverenigingen, wijkcommissies e.d.) er bestaan in de stad die wijkkranten produceren en publiceren. Ook is onduidelijk in hoeverre de informatie die de Gemeente Groningen aanreikt aan de intermediaire organisaties, ontvangen en in de wijkkranten geplaatst wordt. Naar aanleiding van het communicatieprobleem is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. “Welke intermediairs vervullen een gatekeepers rol tussen de gemeente Groningen en haar wijkbewoners? Welke wijk- en of buurtkranten worden door deze intermediairs gepubliceerd en uitgegeven? Wat is de behoefte van de intermediairs wat betreft het ontvangen en doorgeven van gemeentelijke wijkinformatie? En in hoeverre nemen de intermediairs de functionele informatie die de gemeente Groningen aanreikt, op in de communicatie-uitingen in hun wijken?” Op basis van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen gedaan. Uit de onderzoeksresultaten is naar voren gekomen in welke mate functionele informatie van de gemeente via de wijkkranten, bij kan dragen aan meer contact met de burger en indirect sociale cohesie ten behoeve van de WMO.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Wijken
16 januari 2007

In samenwerking met

Gemeente Groningen

Volledig onderzoek

Delen