Wijkwebsites
Thema: Communicatie
Auteur: Willeke Booij, namens Hanzehogeschool Groningen
Advies over de doorontwikkeling van digitale communicatie op wijkniveau
Voor u ligt het advies welke ik heb geschreven voor de gemeente Groningen. Ik ben gevraagd onderzoek te verrichten naar digitale communicatie via wijkwebsites. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder begeleiding van het hoofd van de afdeling Concerncommunicatie en Representatie.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Wijken
1 juni 2007

In samenwerking met

Gemeente Groningen

Volledig onderzoek

Delen