De invloed van tijdelijke gebiedsontwikkeling op lange termijn ruimtelijke plannen
Thema: Leefomgeving, Wonen, verkeer
Auteur: Guido Musch namens Rijksuniversiteit Groningen
Dit onderzoek is gericht op de invloed van tijdelijke gebiedsontwikkeling op ruimtelijke lange termijn plannen. Lange termijn plannen stagneren steeds vaker, waardoor gebieden braak komen te liggen. Om deze reden wordt er regelmatig, door omwonenden of gemeenten, voor gekozen om deze terreinen tijdelijk een invulling te geven. Aangezien tijdens deze periode de ‘definitieve’ ontwikkeling veelal stil ligt, worden soms nieuwe plannen gemaakt. In dit onderzoek wordt geprobeerd de invloed van de tijdelijkheid op die nieuwe plannen te achterhalen.De case is het open lab Ebbinge in het Ebbingekwartier in Groningen.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Gebiedsdeel Centrum

In samenwerking met

Volledig onderzoek

Delen