Een thermometer voor de werklocaties in Groningen
Thema: Bedrijf & Ondernemen
Auteur: Jesse van der Laan namens Rijksuniversiteit Groningen
Een onderzoek naar de veroudering van werklocaties in Groningen en het effect van de sectorstructuur op de werkgelegenheidsontwikkeling op deze werklocaties
Het nut en de noodzaak van bedrijventerreinen staat in Nederland al jarenlang ter discussie. Het rapport Noordanus stelde in 2008 dat bedrijventerreinen in Nederland te snel verouderen met alle gevolgen zoals economische marginalisering, inefficiƫnt ruimtegebruik, verrommeling en onveiligheid van dien. Het rapport en de daaruit voortvloeiende adviezen zijn zeer invloedrijk geweest en hebben er dan ook toe geleid dat de Rijksoverheid in 2009 in samenwerking met de provincies en gemeenten het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 opgesteld heeft om tot een betere regionale aanpak van bedrijventerreinen te komen. Uit de resultaten van een onderzoek van Platform 31 in 2015, 6 jaar na het Convenant Bedrijventerreinen, is gebleken dat op dat moment 20% van de bedrijventerreinen leeg stond. Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat veroudering van bedrijventerreinen nog steeds een probleem is voor overheden op verschillende schaalniveaus. Maar is veroudering eigenlijk wel zo eenduidig en hoe is het te meten? Dat zijn vragen die centraal staan in dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

In samenwerking met

Gemeente Groningen

Volledig onderzoek

Delen