Car as a Powerplant
Thema: Verkeer en Vervoer; Duurzaamheid
Auteur: J.C. (Joost) Slot namens Hanzehogeschool Groningen
Een onderzoek naar externe veiligheid omtrent parkeergarages en het vervoer en de opslag van waterstof
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit het boek “Our Car as a Powerplant”, geschreven door een tweetal onderzoekers van de TU Delft. Deze onderzoekers hebben een idee ontwikkeld met waterstofauto’s die bij stilstand elektriciteit kunnen produceren. Vanuit Q-Park is er met het idee gespeeld om in haar parkeergarages businessmogelijkheden te creëren met waterstofauto’s. In parkeergarages bevinden zich namelijk veel stilstaande auto’s en naar alle waarschijnlijkheid zullen er in de toekomst meer en meer waterstofauto’s op de markt komen. Q-Park wil inspelen op deze ontwikkeling en zal een soort van tankstation moeten hebben in haar parkeergarage om de stilstaande auto’s te voorzien van waterstof. Deze auto’s verbruiken tijdens het produceren van elektriciteit namelijk wel waterstof.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

In samenwerking met

n.v.t.

Volledig onderzoek

Delen