Terugmelden in het Stelsel van Basisregistraties.
Thema: Bevolking, Overheid
Auteur: Marylène van der Werk namens NHL Stenden Hogeschool
Een adviesrapport over de mogelijkheden voor het verbeteren van het terugmelden bij de gemeente
Alle gegevens over onze identiteit, ons inkomen, ons bedrijf, ons huis en onze auto worden opgeslagen in zogenaamde basisregistraties in het Stelsel van Basisregistraties. Op basis van deze gegevens kan de overheid bijvoorbeeld subsidies of toeslagen toekennen, wordt fraude opgespoord en heft de overheid belastingen. ‘Eenmalig registreren, meervoudig gebruiken’. Dit is het principe waarop het Stelsel van Basisregistraties gebaseerd is, waarbij een burger of bedrijf gegevens nog maar één keer hoeft aan te leveren. Het terugmelden in de basisregistraties bij de gemeente Groningen is niet op orde. Dit was de aanleiding voor het onderzoek. De vraag die daarom centraal heeft gestaan tijdens het onderzoek is: ‘Hoe kan de gemeente Groningen het terugmelden verbeteren met het oog op de kwaliteit van de gegevens uit de basisregistratie?’.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

In samenwerking met

Gemeente Groningen0.0

Volledig onderzoek

Delen