The Role of Local Energy Initiatives in the Provision of Electric Vehicle Charging Infrastructure
Thema: Duurzaamheid, Verkeer en vervoer
Auteur: Hannah Fröb namens Radbout Universiteit Nijmegen
Lessons learned from front-runner cases in the Netherlands and Germany
Als we het willen opnemen tegen klimaatverandering, moet een transitie naar koolstofarme systemen in alle sectoren plaatsvinden. Hierbij hoort onder andere de energietransitie, die niet realiseerbaar gaat zijn als niet ook de transportsector mee beweegt. De elektrificatie van de transportsector speelt daarom een belangrijke rol, naast andere sub-oplossingen zoals waterstof en hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Veel overheden, maar ook burgerinitiatieven hebben daarom het stimuleren van e-mobiliteit op hun agenda’s gezet. Echter wordt het uitrollen van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur (Electric Vehicle Charging Infrastructure, afgekort EVCI) als belangrijke voorwaarde gezien voor een toename van het aandeel elektrische auto’s (Electric Vehicles, afgekort EVs) op de markt. Men kan immers niet verwachten dat veel mensen elektrische auto’s gaan kopen als ze maar op weinig plekken opgeladen kunnen worden.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Div. regio’s in Nederland en Duitsland

In samenwerking met

Gemeente Groningen, Grunneger Power

Volledig onderzoek

Delen