Behoud van internationaal talent in Groningen: de rol van sociale integratie
Thema: Bevolking, Onderwijs, Internationalisering
Auteur: Klaas Wilts namens Rijksuniversiteit Groningen
In Groningen zijn meer dan 10.000 internationale studenten (collegejaar 2019-2020). Op dit moment vertrekt een groot deel hiervan (70%) uit de stad na het afronden van de studie. Overheden en onderwijsinstellingen zijn van mening dat het behouden van internationale studenten in de regio een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Er is reeds onderzoek gedaan naar de mobiliteit van internationale studenten, maar nog in mindere mate naar het behouden van internationale studenten in de regio Groningen. In dit onderzoek zal aandacht zijn voor sociale integratie als factor bij het behoud van internationale studenten.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Groningen stad

In samenwerking met

Gemeente Groningen – Akkoord van Groningen

Volledig onderzoek

Delen