Need for NEAT
Thema: Armoede, Leefomgeving, Overheid, Sport en bewegen, Publieke Gezondheid
Auteur: Iris Dijkstra namens Rijksuniversiteit Groningen
Preventiebeleid op basis van ‘non-exercise activity thermogenesis’ tegen ontwikkeling van pre-diabetes bij kinderen in aandachtswijken
De gemeente Groningen heeft als overheidsorganisatie de ambitie om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Dit begint bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen, zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. De prevalentie van overgewicht en obesitas neemt de laatste decennia flink toe, waarbij een positief verband wordt gezien tussen overgewicht en een lage sociaaleconomische status (SES). Overgewicht en obesitas heeft een negatief en sluipend effect op de gezondheid vanwege onderliggende metabole veranderingen die niet direct zichtbaar hoeven te zijn. Een continu positieve energiebalans leidt tot een pre-diabetische staat en vergroot het risico op de ontwikkeling van type 2 diabetes mellitus (T2DM), hart- en vaatziekten en andere fysieke en psychische aandoeningen zoals kanker, depressie of dementie. Om hoge zorgkosten, arbeidsongeschiktheid en afgenomen maatschappelijke participatie in de toekomst te voorkomen, focust de gemeente Groningen op collectieve preventie op de lange termijn. Veel initiatieven in de gemeente om een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren bestaan al. Voeding en/of sport staan hierbij vaak centraal en deze middelen en initiatieven moeten ook zeker ondersteund blijven worden. Echter, wordt steeds meer duidelijk dat fysieke activiteit meer is dan alleen maar sport. De stimulatie van gewone, dagelijkse, onbewuste beweging van alle soorten intensiteit is een belangrijke aanvulling bij overgewichtspreventie. Alle sport is mooi meegenomen, maar de preventie van inactiviteit en een zittende leefstijl is het grootste onderdeel om het dagelijkse energieverbruik van een dikker wordend kind te vergroten. In de wetenschap wordt deze activiteit met een mooi woord omschreven als ‘non-exercise activity thermogenesis’ (NEAT). NEAT is voor de gemeente Groningen een nieuwe kans om het huidige preventiebeleid tegen ontwikkeling van pre-diabetes bij kinderen in aandachtswijken effectiever te maken. Om de voor de gemeente moeilijk te bereiken doelgroep, kind en gezin in de aandachtswijk, toch te bereiken wordt geadviseerd om de intermediairs in de naaste omgeving als schakelfunctie voor te lichten en te enthousiasmeren over een vanzelfsprekende actieve leefstijl gebaseerd op NEAT. Daarbij moet de directe fysieke omgeving daarvoor faciliterend zijn. Op deze manier leert het kind bijvoorbeeld via school, opvang, club, sport, wijkverpleging, consultatiebureau en/of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat de hele dag door actief zijn heel leuk, makkelijk en gratis is.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Gemeente Groningen
15 juli 2017

In samenwerking met

Gemeente Groningen

Volledig onderzoek

Delen