Samen werken aan een prachtwijk
Thema: Armoede, Burgerparticipatie, Leefomgeving, Wijkvernieuwing
Auteur: Jildou Sijtsma namens Rijksuniversiteit Groningen
Een mixed method onderzoek naar de relaties tussen individuen die organisaties in de wijk Beijum te Groningen vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk Beijum
Door de groei van de stad Groningen wordt wonen en leven duurder. Kansarmere inwoners worden verdreven naar goedkopere wijken aan de randen van de stad, waardoor sociale problemen zich hier kunnen gaan opstapelen. Om deze problemen te voorkomen wordt geïnvesteerd in de sociale wijkvernieuwing van deze wijken, waarbij sociale netwerken in de wijk als instrument worden gezien. In de wijkvernieuwingswijk Beijum wordt geprobeerd een sociaal netwerk te vormen door middel van Sterk Netwerk. Dit sociale netwerk staat echter pas aan de beginfase. Dit onderzoek gaat over deze beginfase. De centrale probleemstelling is: ‘Op welke wijze begint het nieuwe sociale netwerk dat bestaat uit individuen die organisaties vertegenwoordigen in de wijk Beijum, door middel van Sterk Netwerk Beijum, vorm te krijgen en op welke wijze kan de ontwikkeling verder versterkt worden?’ Voor het beantwoorden van de probleemstelling ligt de focus op de condities voor samenwerkingsrelaties, dat zijn reputatie, vertrouwen en wederkerigheid, ervaringen van deelname en kenmerken die kunnen bijdragen aan de vorming van een sociaal netwerk tussen de individuen die organisaties in Beijum vertegenwoordigen. Er zijn mixed methods gebruikt. Ten eerste is een oriënterend onderzoek uitgevoerd aan de hand van kwalitatieve interviews met vier participanten die organisaties in de wijk vertegenwoordigen. Ten tweede is een kwantitatief vragenlijstonderzoek uitgevoerd om de condities voor samenwerkingsrelaties, ervaringen en kenmerken te onderzoeken. De vragenlijst is afgenomen bij individuen die een organisatie in Beijum vertegenwoordigen (n = 51). Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat het nieuwe sociale netwerk in Beijum vorm begint te krijgen door middel van Sterk Netwerk, maar in slechts geringe mate. De koffiedates, het leggen van verbinding, het leren kennen van andere actoren, de bespoediging van samenwerking en het op Beijum specifiek gerichte karakter zijn versterkende factoren. De invloed op de manier van werken, het ondernemen van (concrete) acties en de duidelijkheid op het gebied van communicatie en het doel op lange en korte termijn zijn factoren die verbeterd kunnen worden.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Beijum

In samenwerking met

Gemeente Groningen

Volledig onderzoek

Delen