Hermeldingen
Thema: Veiligheid
Auteur: Latife Sengul-Bozkurt namens Gemeente Groningen
Een onderzoek naar het effect van bemoeienis van Veilig Thuis Groningen op het aantal hermeldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog vaak voor. In een periode van vijf jaar zijn in Nederland 747 000 volwassenen betrokken geweest bij huiselijk geweld en jaarlijks worden tussen de 90 000 en 127 000 kinderen geschaad door kindermishandeling (Alink et al., 2018; Ten Boom et al., 2019). De gevolgen zijn langdurig en ingrijpend van aard. Het speelt zich af in het privé domein waar geweld niet thuis hoort. De kans is groot dat problemen zich opstapelen omdat er sprake is van emotionele en financiële afhankelijkheden. Dit maakt het ook lastig om de precieze aantallen te achterhalen omdat problemen zich vaak achter de deuren schuil houden, uit schaamte of loyaliteit. Er zijn door de jaren heen veel onderzoeken gedaan naar deze geweldstypen. Er is daarmee veel te weten gekomen over de aard van deze geweldstypen. Daarnaast zijn vele methodieken ontwikkeld om het geweld binnen de huiselijke kringen te stoppen. Toch blijkt dat het niet altijd lukt om de veiligheid te herstellen en te waarborgen. Betrokkenen die geweld hebben meegemaakt, hebben helaas een grotere kans om opnieuw geweld te begaan of te ondergaan. Sinds Veilig Thuis een centrale rol speelt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, krijgen hermeldingen een speciale aandacht. Dit onderzoek is daarom in opdracht van Veilig Thuis Groningen en gemeente Groningen uitgevoerd om te onderzoeken wat de aard en omvang is van het aantal hermeldingen en welke factoren, zoals de actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen, bijdragen aan het verminderen van het aantal hermeldingen. De analyse is uitgevoerd met 20 827 unieke personen die betrokken zijn geweest bij in totaal 9078 unieke casussen (dossiers). Dit waardevolle mixed method onderzoek waarbij een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden is ingezet, laat zien dat actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen een aanzienlijke effect heeft op het verminderen van het aantal hermeldingen. Aantal betrokken kinderen zorgen daarbij voor een sterkere daling in het aantal hermeldingen. Daartegenover is gebleken dat monitoring zorgt voor een toename in het aantal hermeldingen, terwijl de verwachting was dat monitoring een belangrijke rol zou spelen in het verminderen van het aantal hermeldingen. Dit onderzoek laat zien op welke manier monitoring toch kan bijdragen aan het minderen van hermeldingen.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Provincie Groningen

In samenwerking met

Veilig Thuis Groningen

Volledig onderzoek

Delen