Een bruisend JOP
Thema: Jongeren
Auteur: Céline van der Kooi namens Hanzehogeschool Groningen
Onderzoek naar het verhogen van de populariteit van het Jongerencentrum Oosterparkwijk
Het Jongerencentrum OosterParkwijk (JOP) is een jongerencentrum in de Oosterparkwijk van Groningen. De afgelopen jaren is een enorme terugloop van het aantal jongeren dat naar het JOP komt geconstateerd en functioneert het JOP niet meer zoals bedoeld. Het is een onderwerp dat erg leeft onder bewoners van de Oosterparkwijk. In opdracht van het JOP is een onderzoek uitgevoerd om de populariteit van het jongerencentrum te verhogen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Welke aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Jongerencentrum Oosterparkwijk weer aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan voor de doelgroep jongeren van tussen de 8 tot 16 jaar?"

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Oosterparkwijk

In samenwerking met

WIJS Groningen en het JOP

Volledig onderzoek

Delen