Gastvrijheid binnen WIJS Korrewegwijk
Thema: Wijkinzet
Auteur: Floor Prigge namens Hanzehogeschool Groningen
Een gastvrije tweede locatie voor WIJS Groningen
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van WIJS Groningen. WIJS staat voor: Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Studenten bij WIJS doen onderzoek, geven advies vanuit hun vakgebied en organiseren allerlei activiteiten voor en met stadsbewoners. WIJS heeft de kans gezien om uit te breiden naar een nieuwe locatie in Groningen. Door ruimtegebrek op de huidige locatie, Winkelcentrum Paddepoel, is uitbreiding noodzakelijk. WIJS heeft gekozen voor het Floreshuis in de Korrewegwijk omdat er vanuit deze wijk grote behoefte bestaat aan een dergelijke instantie. Het is nog onduidelijk hoe deze locatie ingericht moet worden zodat medewerkers en studenten van WIJS hier prettig kunnen werken. Daarnaast is onduidelijk hoe deze locatie gastvrij kan worden opgezet zodat buurtbewoners binnen komen lopen met hulpvragen. Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk een adviesplan aan te leveren waarmee WIJS een gastvrije en stimulerende werkomgeving kan creëren. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe kan in het Floreshuis een gastvrije tweede locatie van WIJS worden opgezet zodat er een prettige werkplekomgeving ontstaat waar bewoners binnen komen lopen met hulpvragen?’

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Korrewegwijk

In samenwerking met

WIJS Groningen

Volledig onderzoek

Delen