Eigen brood op de plank
Thema: Armoede
Auteur: Lammerts LR, Lars namens Hanzehogeschool Groningen
Een onderzoek naar het verbeteren van het uitstroomproces voor cliënten binnen de Voedselbank
De Voedselbank Groningen is een non-profit organisatie die als doel heeft om mensen die zelf niet de financiële ruimte hebben om in hun dagelijkse levensbehoeftes te voorzien een steuntje in de rug te geven door het uitgeven van voedsel. De Voedselbank is officieel een noodvoorziening, de laatste jaren heeft zich echter een trend voor gedaan dat steeds meer cliënten structureel bij de Voedselbank aangesloten zijn. De gestelde norm dat een cliënt bij de Voedselbank aangesloten mag zijn is drie jaar, hier wordt echter in veel gevallen niet aan voldaan. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Dit onderzoek is echter gericht op een van de mogelijke reden, namelijk dat er niet voldoende ondersteuning is voor de cliënten vanuit de Voedselbank bij het weer uitstromen.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Groningen

In samenwerking met

WIJS, voedselbank Groningen

Volledig onderzoek

Delen