Gezond opvoeden
Thema: Bevolking, Gezondheid
Auteur: Florien Boutsema namens NHL Stenden Hogeschool
De behoefte aan begeleiding van ouders om overgewicht bij kinderen te voorkomen
Samen met een projectleider van WIJS werd er geconcludeerd dat er veel overgewicht is bij kinderen in de wijk Selwerd. Dit was de aanleiding van het onderzoek, de vraag vanuit het werkveld was wat er op pedagogisch vlak kon gebeuren om overgewicht te voorkomen. Uiteindelijke luidt de onderzoeksvraag: Welke begeleiding in de opvoeding hebben ouders uit Selwerd nodig om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen? Met als doel inzicht te verkrijgen in welke begeleiding ouders in Selwerd tijdens de opvoeding nodig hebben om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Selwerd

In samenwerking met

WIJS

Volledig onderzoek

Delen