Veiligheidsbeleving in de wijk Paddepoel
Thema: Veiligheid
Auteur: Johanna Hoevenaar & Mendy Hekstra namens Hanzehogeschool Groningen
Welke interventies kunnen de WIJS-ambassadeurs uitvoeren met de Stadjers in Paddepoel om de veiligheidsbeleving van de Stadjers in de wijk Paddepoel te behouden of te vergroten?” In Paddepoel, een wijk in Groningen, bleek vanuit gegevens uit de stadsmonitor de leefbaarheid te verminderen. Om deze reden heeft WIJS (Wijkinzet door jongeren en studenten) de vraag gesteld hoe men deze leefbaarheid kon vergroten. In dit onderzoek is ervoor gekozen om te focussen op de veiligheid: met name de beleving hiervan.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Paddepoel

In samenwerking met

WIJS

Volledig onderzoek

Delen