De kracht van kleur
Thema: Bevolking, Etniciteiten
Auteur: Esmee Berndes & Maaike Datema namens Hanzehogeschool Groningen
Een inventariserend onderzoek naar de sociale cohesie in de etnisch diverse wijk Selwerd te Groningen
Met de transitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 is de verantwoordelijkheid van de zorg bij de gemeentes en de burgers zelf komen te liggen. Om onderlinge zorg tussen burgers te stimuleren ligt de focus op het versterken van de sociale cohesie in wijken. In de etnisch diverse wijk Selwerd ligt de sociale cohesie laag en hierdoor is de leefbaarheid verslechterd. Daarom is onderzoek gedaan naar de sociale cohesie in de etnisch diverse wijk Selwerd.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Selwerd

In samenwerking met

WIJS

Volledig onderzoek

Delen