De weg naar een vreedzame wij(k)
Thema: Leefomgeving, Kinderen
Auteur: Maarten IJtsma & Naomi van der heide namens Hanzehogeschool Groningen
De rol van WIJ in de transitie naar een Vreedzame Wijk
In opdracht van WIJ-Groningen is er onderzoek gedaan naar de implementatie van de Vreedzame Wijk in de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk door antwoord te zoeken op de volgende hoofdvraag: “Welke sterke en verbeterpunten zijn er in de implementatie van de Vreedzame Wijk in het WIJ-team van Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk en op welke wijze kunnen zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de implementatie van Vreedzame Wijk in andere WIJ-teams van Groningen?” De Vreedzame Wijk is een methodiek die zich richt op de ontwikkeling van democratisch burgerschap van kinderen. Op de Vreedzame School leren de kinderen over democratisch burgerschap en de bijbehorende waarden als gelijkheid, solidariteit en vrijheid alsook vaardigheden als het omgaan met verschillen en het oplossen van conflicten.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk

In samenwerking met

WIJ Groningen

Volledig onderzoek

Delen