Irritaties en Conflicten met huisgenoten
Thema: Onderwijs, Samen leven
Auteur: Loes Jonker namens Hanzehogeschool Groningen
Een inventariserend onderzoek onder studenten naar irritaties en conflicten met huisgenoten in de stad Groningen
De opdrachtgever van dit onderzoek is Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD) Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij Wijk Inzet door Jongeren en Studenten (WIJS). MJD verzorgt buurtbemiddeling tussen buren in de stad Groningen. Maar er wonen ook veel studenten in de stad Groningen, zij wonen vaak samen met andere studenten die ze soms niet goed kennen en er een hele andere leefstijl op na kunnen houden. De MJD vroeg zich af of studenten ook conflicten ervaren met huisgenoten en zo ja, waar zij dan behoefte aan hadden. Het doel van het onderzoek is de behoefte te toetsen van studenten die een irritatie/conflict ervaren met huisgenoten. De doelstelling is inzicht vergaren wat studenten hierin nodig hebben om aan de hand daarvan aanbevelingen te geven op welke manier WIJS hier een bijdrage aan kan leveren, hierdoor worden in de toekomst conflicten eerder opgelost en wordt het woongenot voor studenten geoptimaliseerd. Daarbij luidt de onderzoeksvraag: wat hebben studenten in Groningen nodig om een conflict met hun huisgenoten op te lossen en op welke manier kan WIJS hier een rol in spelen?

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Stad Groningen

In samenwerking met

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD)

Volledig onderzoek

Delen