Samen is sterker dan alleen
Thema: Veiligheid, Jeugd
Auteur: Jodie Huizing en Danniek Franke namens Hanzehogeschool Groningen
Een onderzoek naar de samenwerking tussen politie en jeugdwerk met betrekking tot de PlusMinMee methode
Dit ontwerpgerichte onderzoek is in opdracht van de politie Groningen uitgevoerd in de Groningse wijk Paddepoel. In 2017 is de PlusMinMee-methode, nader te noemen PMM-methode, ingezet in de wijk Paddepoel. Het doel van de PMM-methode is om inzicht te krijgen in de groepsdynamische werking van de jeugdgroep en aan de hand daarvan een individuele aanpak te bepalen, zodat de overlast die veroorzaakt wordt door de jeugdgroep vermindert en uiteindelijk verdwijnt.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Paddepoel

In samenwerking met

Politie Groningen en WIJS

Volledig onderzoek

Delen