Van autonomie en verbondenheid naar zelfredzaamheid
Thema: Zelfredzaamheid
Auteur: Jens Flos namens Hanzehogeschool Groningen
Een onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid van Stadjers bij WIJS Paddepoel
Een onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid van Stadjers bij WIJS Paddepoel. WIJS signaleerde dat verschillende stadsbewoners die bij WIJS waren geweest met een vraag, regelmatig met een soort zelfde vraag terugkwamen. WIJS wil de stadsbewoners zelfredzamer maken, dus wil ervoor zorgen dat als de vraag opgelost is, de stadsbewoner zo geholpen is dat hij of zij het probleem de volgende keer zelf kan oplossen. WIJS merkte dat dit niet het geval was en hierdoor ontstond de vraag in hoeverre de ondersteuning van WIJS zorgt voor een toename in zelfredzaamheid. Tevens ontstond de vraag of er een toename is met betrekking tot empowerment bij de stadsbewoner. Om dit te concretiseren en te verduidelijken, is er onderzocht in hoeverre de stadsbewoners die bij WIJS komen zelfredzaam zijn en of deze zelfredzaamheid toegenomen is en in welke mate. Het onderzoek dat is gedaan heeft betrekking op alle stadsbewoners die bij WIJS Paddepoel individueel zijn geholpen door studenten. Uit de vragenlijsten is gebleken dat een toename in zelfredzaamheid bij de stadsbewoners niet te concluderen is. Er is echter geconcludeerd dat de zelfredzaamheid van de stadsbewoner niet afneemt wanneer degene bij WIJS geholpen werd door een student. Ook is vanuit het onderzoek aangetoond dat de verbinding tussen student en stadsbewoner als positief ervaren wordt door de stadsbewoner..

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Paddepoel

In samenwerking met

WIJS

Volledig onderzoek

Delen