Voorwaarden voor gebruik en plaatsen van onderzoeken

Algemene voorwaarden

Fijn dat je een onderzoek wilt plaatsen. Voor je overgaat tot plaatsen, vragen we aandacht voor het volgende. 

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van openonderzoekgroningen.nl

Voorwaarden 

Stem vooraf af met de opdrachtgever(s) van het onderzoek, zoals je stagebedrijf en/of onderwijsinstelling, of jouw scriptie op Open Onderzoek Groningen gedeeld kan worden. 

Het onderzoek dat jij plaatst is door jouzelf geschreven, voorzien van de juiste bronvermelding en beoordeeld met een 6 of hoger. Met het accepteren van de voorwaarden geef je aan dat het onderzoek niet is gekopieerd of geplagieerd. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op dit platform is gratis voor eenieder zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Gebruikers mogen de informatie op deze website alleen hergebruiken onder duidelijke vermelding en verwijzing naar de bron. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onderzoekseigenaren is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. 

Open Onderzoek Groningen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op openonderzoekgroningen.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Open Onderzoek Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van openonderzoekgroningen.nl op deze pagina.

Contact

Heb je vragen? Onder ‘over ons’ vind je alle manieren om met ons in contact te komen.