Eenzaamheid verminderen bij internationale studenten
Thema: Bevolking, Sociale Samenhang
Auteur: Nathalie Kloos, Nannet Cruiming, Antoine Scheper, Arman Khodadadzade en Tamara Knoop namens Hanzehogeschool Groningen
Adviesnota
De eenzaamheid onder internationale studenten in Groningen is een probleem. Dit komt doordat het voor deze studenten moeilijk is om te participeren in de Groningse samenleving. Hier is de voertaal namelijk nog Nederlands. De internationale studenten kunnen zo moeilijker aan werk en een woonplek komen. Ook is het maken van nieuwe vrienden daarbij lastiger, vooral als het gaat om Nederlandse vrienden. De organisaties WIJS en City Central willen dat de internationale studenten zich meer thuis voelen in Groningen. Daarom hebben zij hier een onderzoeksvraag voor opgesteld, die luidt: “Hoe kan je ervoor zorgen dat internationale studenten elkaar vinden, maar ook eventueel Nederlandse medestudenten, hoe kun je hierop inspelen?”

Over dit onderzoek

Regio / wijk

In samenwerking met

WIJS Groningen

Volledig onderzoek

Delen