Onderzoek naar het leggen van duurzaam contact
Thema: Bevolking, Sociale Samenhang
Auteur: Celine Feijen en Manon Zandstra namens Hanzehogeschool Groningen
Jongeren van 9 tot 15 jaar uit de wijk Oosterhoogebrug
Het onderzoek richt zich op het contact leggen met jongeren en het verduurzamen van het contact. De jongerenwerkers van WIJ Lewenborg leggen contact met jongeren in de wijken waarover zij zich ontfermen. Soms is dat omdat er overlast in de wijk is, maar soms ook omdat ze de jongeren in beeld willen hebben en ze een positieve vrijetijdsbesteding kunnen geven. In de wijk Oosterhoogebrug merken ze dat de jongeren niet makkelijk te bereiken zijn en er weinig opkomst is op de georganiseerde voetbalactiviteit. Ze willen graag activiteiten organiseren op basis van de behoefte van de jongeren in de wijk, maar daarvoor moeten ze wel eerst in contact komen met de jongeren.

Over dit onderzoek

Regio / wijk

Gebiedsdeel Oost (Beijum,Lewenborg, Meerstad e.o.)

In samenwerking met

Gemeente Groningen

Volledig onderzoek

Delen